TF press

Prachovka kulového čepu ŠKODA 120

Prachovka kulového čepu ŠKODA 120
Prachovka kulového čepu ŠKODA 120

Prach. kul. čepu ŠKODA 120 (pr.31x pr.15x 18)

Kód: 0204/003

Rubena:
Mototech.: 
ČJK: